Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens Zazen van u verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we uw gegevens beschermen.

Kort samengevat:

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Zazen

Zazen biedt de volgende diensten aan:

 • Wekelijkse yoga lessen
 • workshops
 • workshops voor bedrijven en scholen
 • individuele begeleiding
 • ayurvedische massage

Zazen beheert de volgende website:

Contactgegevens:

ZazenYoga

Telefoon: 06-24 767 468
E-mail: info@zazenyoga.nl
Rekeningnummer: NL57 INGB 0668707100

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer u zich inschrijft voor de lessen:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adres, postcode, plaats
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld tijdens het persoonlijke intakegesprek, door een inschrijfformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch.
 • geanonimiseerde IP-adressen (de laatste drie cijfers zijn verwijderd)
 • locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat u onze site benadert

Deze gegevens gebruiken we om contact met u op te nemen wanneer u vragen heeft over onze producten of dienstverlening.

Uw voornaam en e-mailadres, adres, postcode en plaats gebruiken we ter registratie als cursist.

Uw telefoonnummer gebruiken we om u te informeren als een les niet doorgaat.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Wij gebruiken uw gegevens om uw inschrijving te verwerken, een factuur te genereren, u een inschrijfformulier toe te sturen en u informatie over Zazen te verstrekken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zazen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zazenyoganl.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De website van Zazen gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zazen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

 • wordpress
 • Kouwets administratie en belastingen

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saswitha Opleiding. Tot slot heeft u het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al uw gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een door u aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zazenyoga.nl. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken (behoudens vakantiesluiting), op uw verzoek.

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

(wijzigingen voorbehouden)
d.d. 25 mei 2018